TE 905 bourací kladivo

[zpět]

Použití
- bourání konstrukcí z betonu, kamene a zdiva
- průrazy pro technologii, pro kabelové a instalační vedení
- sekání se stěrkovými a lopatkovými sekáči 
Technické údaje:
Jmenovitý výkon: 1550 W (8,3A)
Hmotnost: 11,3 kg
Rozměry: 680x180x110 mm
Napětí: 230 V
Frekvence: 50-60 Hz
Počet příklepů (bez zatížení): 2220 př./min.
Energie příklepu: 20 J
Výkon v betonu B35: 1200 cm3/min.
Zatížení pracovníka vibracemi: do 8m/s2
Zatížení pracovníka hlukem: 108 dB